Fakulti Kejuruteraan Awam   

 

 

 YOU ARE HERE : Home / Undergrad Thesis, PSM / Year 2004 / Geotechnics and Transportation (Geoteknik dan Pengangkutan) / Transportation (Pengangkutan) 
Transportation (Pengangkutan)
 • Parts 1 ( 20 Thesis Online )
  Kennedy A Kedo Kemalangan Jalanraya Diatas Jalan Tunggal - Penilaian Laju Setempat
  Daud A Jefry Bagol Sela Kritikal Penunggang Motosikal Di Persimpangan Keutamaan
  Mazlan Embong Kajian Kerosakan Permukaan Jalanraya Dan KErja Kerja Membaiki Dibawah JKR K Terengganu
  Mohd Safri Ibrahim Tempoh Lewat Mula Di Persimpangan Berlampu Isyarat
  Nelson A Albert Banting Kajian Masalah Mendapan Dalam Pembinaan Jalan Di Kawasan Tanah Gambut Di Bahagian Samarahan Sarawak  
  Ngai Kwee Voon Kajian Kemalangan Jalanraya Di Kuala Lumpur Berdasarkan Kaedah Kejuruteraan
  Norasimah Mat Nor Kajian Tempat Letak Kereta : Kajian Kes Di Kawasan Tempat Medan Letak Kereta Pantai Jaya Jalan Pintu Pong Kota Bahru Kelantan
  Norwati Mohd Ali Perbandingan Pemulihan Turapan Kaedah Guna Semula Sejuk Di Tapak Dengan Kaedah Konvensional
  Rahim Isa Analisis Persi,pangan Yang Tidak Berlampu Isyarat Bagi Simpang Tiga
  Roziah Abdul Rahman Kajian Jarak Kepala Bagi Pengangkutan Bot Ekspress Di Sarawak ( Laluan Sibu - Kapit )
  W Mat Sharudin W Ibrahim Perbandingan Kerosakan Permukaan Jalan Dibahagian Tambak Dan Pemotongan
  Wong Tai Wai Comparative Study On Skid Resistance And Texture Depth Between Latex - Modified Micro Surfacing And Aspnalic Concrete   
  W Mohd Asraf W Hanafi Kajian Perbandingan Kerosakan Bahagian Mendaki Dan Menurun Di Jalan Gua Musang - Kuala Krai
  Hasmira Ab Hamid Kajian Kerosakan Turapan Di JAlan Gua Musang - Kuala Krai
  Yeo Pui Hee Perbandingan Penggunaan Batu Kapur Dan Batu Granit Sebagai Bahan Subtapak Dan Tapak Jalan
  S Subramaniam Kajian Kerosakan Turapan Jalan Di Jalan Pudu
  Fahd Naim Faudzi Naim Struktur Tarif Tol Bagi Sistem Lebuhraya Tertutup
  Heidir Salleh Kajian ketibaan Kenderaan Dengan Menggunakan Kaedah Taburan Poisson.Kajian Kes : Plaza Tol Senai Utara
  Izudin Zulkefli Kaedah Turapan Jalan Dalam Bidang Kejuruteraan.Kajian Kes : Perbezaan Kos Pembinaan Diantara Kaedah Konvensional Dan Kaedah Intensif Buruh
  Muhd Amirul Azhar Kajian Air Larian Permukaan Pada Turapan Anjal
 • Parts 2 ( 20 Online Thesis )
  Nor Hafizah Mat Nor Pembangunan Inventori Jalan Kawasan Kampus UTM Menggunakan Fotogrametri Udara
  Noraidah Sikas Trafic Evaluation On Climbing Section On Rural Road
  Rikienor Zainordin Kesan Penggunaan Tiub Tayar Terpakai Terhadap Bitumen Dan Premix 
  Rizal Zaulkipli Kajian Pengangkutan Awam Di Taman Perumahan Bagi Daerah Temerloh ( Penilaian Semula Laluan Bas )
  Sonia Yutellia Mohd Yusob Kajian Kerosakan Turapan Blok Konkrit Saling Mengunci Terhadap Sambungan Jalan
  Wan Norazleny W Awang Penilaian Bahan Tampalan Lelubang
  Zaharah Samsudin Penilaian Rintangan Gelincir Keatas Permukaan Turapan Di UTM Skudai
  Zulina Zulkefeli Penilaian Lapisan Permukaan Jalan Di UTM Skudai
  Izudin Zulkefli Kaedah Turapan Jalan Dalam Bidang Kejuruteraan : Kajian Kes Perbezaan Kos Pembinaan Diantara Kaedah Konvesional Dan Kaedah Intensif Buruh
  Muhd Amirul Azahar Kajian Air Larian Permukaan Pada Turapan Anjal
  Nor Hafizah Mat Nor Pembangunan Inventori Jalan Kawasan Kampus UTM Menggunakan Fotogrametri Udara
  Noridah Sikas Trafic Evaluation On A Climbing Section On Rural Road
  Rizal Zaulkipli Kajian Pengangkutan Awam Di Taman Perumahan Bagi Daerah Temerloh ( Penilaian Semula Laluan Bas )
  Sonia Yutellia Mohd Yusof Kajian Kerosakan Turapan Blok Konkrit Saling Mengunci Terhadap Sambungan Jalan
  Wan Norazleny Wan Awang Penilaian Bahan Tampalan Lelubang
  Zaharah Samsudin Penilaian Rintangan Gelinciran Keatas Permukaan Turapan Di UTM Skudai
  Zulina Zulkefli Penilaian Lapisan Permukaan Jalan Di UTM Skudai
  Elina Takbir Ahmad Kesan Abu Sekam Padi Dalam Bitumen Terhadap PRA - Campuran
  Fazanina Azlin Amarudin Kesan Jermang Besi Keatas Sifat Bitumen
  Muhd Naim Abd Wahab Kesan Air Terhadap Dandanan Permukaan
 • Parts 3 ( 2 Online Thesis )
  Sarliza Sarbani Kesan Penggunaan Petunjuk Tempoh Terhadap Lengah Mula Di Persimpang Berlampu Isyarat
  Siti Asmah Munir Kesan Jermang Besi Keatas Campuran Konkrit Asfalt

Print View  Site Map  Login